Sim Năm Sinh 1979

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim năm sinh Mobifone 0776.79.19.79 4.900.000 Đặt mua
2 Sim năm sinh Mobifone 078.345.1979 3.900.000 Đặt mua
3 Sim năm sinh Mobifone 078.666.1979 5.800.000 Đặt mua
4 Sim năm sinh Mobifone 0797.79.19.79 10.500.000 Đặt mua
5 Sim năm sinh Mobifone 079.8181.979 4.000.000 Đặt mua
6 Sim năm sinh Viettel 0985.1.7.1979 15.000.000 Đặt mua
7 Sim năm sinh Viettel 0349.53.1979 1.750.000 Đặt mua
8 Sim năm sinh Viettel 037.243.1979 2.550.000 Đặt mua
9 Sim năm sinh Viettel 036.283.1979 3.150.000 Đặt mua
10 Sim năm sinh Viettel 0363.4.6.1979 1.630.000 Đặt mua
11 Sim năm sinh Viettel 0393.7.2.1979 1.750.000 Đặt mua
12 Sim năm sinh Viettel 033.27.8.1979 3.300.000 Đặt mua
13 Sim năm sinh Viettel 035.626.1979 3.200.000 Đặt mua
14 Sim năm sinh Viettel 0334.6.5.1979 1.750.000 Đặt mua
15 Sim năm sinh Viettel 039.7.08.1979 2.600.000 Đặt mua
16 Sim năm sinh Viettel 038.793.1979 1.790.000 Đặt mua
17 Sim năm sinh Viettel 0364.87.1979 1.630.000 Đặt mua
18 Sim năm sinh Viettel 038.242.1979 3.350.000 Đặt mua
19 Sim năm sinh Viettel 033.765.1979 1.900.000 Đặt mua
20 Sim năm sinh Mobifone 0896.04.1979 1.700.000 Đặt mua
21 Sim năm sinh Mobifone 0898.04.1979 1.900.000 Đặt mua
22 Sim năm sinh Mobifone 0898.01.1979 2.600.000 Đặt mua
23 Sim năm sinh Mobifone 0898.8.1.1979 2.900.000 Đặt mua
24 Sim năm sinh Mobifone 0896.70.1979 1.325.000 Đặt mua
25 Sim năm sinh Mobifone 0896.7.2.1979 2.400.000 Đặt mua
26 Sim năm sinh Mobifone 0896.7.1.1979 2.400.000 Đặt mua
27 Sim năm sinh Mobifone 0896.7.3.1979 2.400.000 Đặt mua
28 Sim năm sinh Mobifone 0932.9.5.1979 6.600.000 Đặt mua
29 Sim năm sinh Mobifone 0899.6.6.1979 6.300.000 Đặt mua
30 Sim năm sinh Mobifone 0899.6.8.1979 5.800.000 Đặt mua
31 Sim năm sinh Mobifone 0899.02.1979 2.400.000 Đặt mua
32 Sim năm sinh Mobifone 0899.00.1979 2.800.000 Đặt mua
33 Sim năm sinh Mobifone 0898.05.1979 2.100.000 Đặt mua
34 Sim năm sinh Mobifone 0899.6.7.1979 2.900.000 Đặt mua
35 Sim năm sinh Mobifone 0899.6.5.1979 2.900.000 Đặt mua
36 Sim năm sinh Mobifone 0797.59.1979 2.050.000 Đặt mua
37 Sim năm sinh Vietnamobile 0567.72.1979 880.000 Đặt mua
38 Sim năm sinh Mobifone 0786.67.1979 1.680.000 Đặt mua
39 Sim năm sinh Mobifone 0769.08.1979 1.830.000 Đặt mua
40 Sim năm sinh Mobifone 0765.75.1979 1.830.000 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1979 : 818125d5857adb77e290f8e3a9fe0858