Sim Năm Sinh 1980

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim năm sinh Viettel 036.7.01.1980 1.140.000 Đặt mua
2 Sim năm sinh Viettel 0366.52.1980 900.000 Đặt mua
3 Sim năm sinh Viettel 0374.93.1980 840.000 Đặt mua
4 Sim năm sinh Viettel 0376.13.1980 770.000 Đặt mua
5 Sim năm sinh Viettel 0394.83.1980 900.000 Đặt mua
6 Sim năm sinh Viettel 0384.15.1980 1.330.000 Đặt mua
7 Sim năm sinh Viettel 0348.93.1980 770.000 Đặt mua
8 Sim năm sinh Viettel 0379.73.1980 980.000 Đặt mua
9 Sim năm sinh Viettel 0348.41.1980 750.000 Đặt mua
10 Sim năm sinh Viettel 0354.20.1980 700.000 Đặt mua
11 Sim năm sinh Viettel 0367.9.3.1980 880.000 Đặt mua
12 Sim năm sinh Viettel 0339.23.1980 1.560.000 Đặt mua
13 Sim năm sinh Viettel 0383.42.1980 1.100.000 Đặt mua
14 Sim năm sinh Viettel 03.79.86.1980 2.130.000 Đặt mua
15 Sim năm sinh Viettel 0386.71.1980 1.140.000 Đặt mua
16 Sim năm sinh Viettel 037.5.06.1980 1.560.000 Đặt mua
17 Sim năm sinh Viettel 0363.94.1980 900.000 Đặt mua
18 Sim năm sinh Viettel 0395.75.1980 900.000 Đặt mua
19 Sim năm sinh Viettel 03.9996.1980 2.010.000 Đặt mua
20 Sim năm sinh Viettel 036.22.7.1980 2.400.000 Đặt mua
21 Sim năm sinh Viettel 0335.811980 1.100.000 Đặt mua
22 Sim năm sinh Viettel 034.309.1980 2.130.000 Đặt mua
23 Sim năm sinh Viettel 037.606.1980 1.300.000 Đặt mua
24 Sim năm sinh Viettel 0368.20.1980 900.000 Đặt mua
25 Sim năm sinh Viettel 0344.65.1980 770.000 Đặt mua
26 Sim năm sinh Viettel 0385.14.1980 770.000 Đặt mua
27 Sim năm sinh Viettel 0387.26.1980 840.000 Đặt mua
28 Sim năm sinh Viettel 034.308.1980 1.750.000 Đặt mua
29 Sim năm sinh Viettel 0338.43.1980 770.000 Đặt mua
30 Sim năm sinh Viettel 038.265.1980 1.860.000 Đặt mua
31 Sim năm sinh Viettel 0366.97.1980 900.000 Đặt mua
32 Sim năm sinh Viettel 033.4.03.1980 980.000 Đặt mua
33 Sim năm sinh Viettel 0387.60.1980 810.000 Đặt mua
34 Sim năm sinh Viettel 0354.02.1980 750.000 Đặt mua
35 Sim năm sinh Viettel 0384.30.1980 900.000 Đặt mua
36 Sim năm sinh Viettel 037.595.1980 910.000 Đặt mua
37 Sim năm sinh Viettel 033.294.1980 2.130.000 Đặt mua
38 Sim năm sinh Viettel 0365.40.1980 790.000 Đặt mua
39 Sim năm sinh Viettel 0337.56.1980 980.000 Đặt mua
40 Sim năm sinh Viettel 039.792.1980 910.000 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1980 : f7eb34c9d2d045e1894f38206a4f149a