Sim Năm Sinh 1981

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim năm sinh Mobifone 070.333.1981 2.000.000 Đặt mua
2 Sim năm sinh Viettel 0981.981.981 399.000.000 Đặt mua
3 Sim năm sinh Mobifone 0797.71.1981 1.830.000 Đặt mua
4 Sim năm sinh Mobifone 0933.10.04.81 1.330.000 Đặt mua
5 Sim năm sinh Mobifone 0786.280.281 1.330.000 Đặt mua
6 Sim năm sinh Mobifone 0933.01.09.81 1.330.000 Đặt mua
7 Sim năm sinh Mobifone 0785.96.1981 1.830.000 Đặt mua
8 Sim năm sinh Viettel 0374.31.1981 1.830.000 Đặt mua
9 Sim năm sinh Mobifone 0786.01.1981 1.830.000 Đặt mua
10 Sim năm sinh Viettel 0384.97.1981 1.830.000 Đặt mua
11 Sim năm sinh Viettel 0333.07.12.81 1.830.000 Đặt mua
12 Sim năm sinh Mobifone 0767.1111.81 4.000.000 Đặt mua
13 Sim năm sinh Mobifone 0769.08.1981 1.830.000 Đặt mua
14 Sim năm sinh Mobifone 0765.74.1981 1.830.000 Đặt mua
15 Sim năm sinh Mobifone 0797.47.1981 1.830.000 Đặt mua
16 Sim năm sinh Viettel 0358.22.1981 2.130.000 Đặt mua
17 Sim năm sinh Mobifone 0797.66.1981 2.130.000 Đặt mua
18 Sim năm sinh Mobifone 0778.06.1981 2.130.000 Đặt mua
19 Sim năm sinh Mobifone 0775.92.1981 1.830.000 Đặt mua
20 Sim năm sinh Vietnamobile 0589.38.1981 880.000 Đặt mua
21 Sim năm sinh Viettel 0962.06.03.81 1.680.000 Đặt mua
22 Sim năm sinh Vinaphone 0944.09.11.81 1.250.000 Đặt mua
23 Sim năm sinh Mobifone 0782.46.1981 1.830.000 Đặt mua
24 Sim năm sinh Viettel 0375.79.1981 1.830.000 Đặt mua
25 Sim năm sinh Mobifone 0773.87.1981 1.830.000 Đặt mua
26 Sim năm sinh Mobifone 0779.73.1981 2.130.000 Đặt mua
27 Sim năm sinh Mobifone 0786.28.1981 1.680.000 Đặt mua
28 Sim năm sinh Mobifone 0786.06.1981 1.830.000 Đặt mua
29 Sim năm sinh Mobifone 0786.67.1981 1.680.000 Đặt mua
30 Sim năm sinh Vinaphone 0942.18.04.81 1.250.000 Đặt mua
31 Sim năm sinh Mobifone 0784.73.1981 1.830.000 Đặt mua
32 Sim năm sinh Mobifone 0773.84.1981 1.830.000 Đặt mua
33 Sim năm sinh Mobifone 0764.24.1981 1.830.000 Đặt mua
34 Sim năm sinh Vietnamobile 0566.58.1981 810.000 Đặt mua
35 Sim năm sinh Mobifone 0797.981.981 13.000.000 Đặt mua
36 Sim năm sinh Vinaphone 0888.05.10.81 1.600.000 Đặt mua
37 Sim năm sinh Mobifone 0762.21.1981 1.830.000 Đặt mua
38 Sim năm sinh Vinaphone 0888.28.09.81 1.600.000 Đặt mua
39 Sim năm sinh Vinaphone 0888.15.10.81 1.600.000 Đặt mua
40 Sim năm sinh Mobifone 0769.61.1981 1.830.000 Đặt mua