Sim Năm Sinh 1993

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim năm sinh Mobifone 0786.67.1993 1.680.000 Đặt mua
2 Sim năm sinh Viettel 0398.16.12.93 980.000 Đặt mua
3 Sim năm sinh Vinaphone 0917.09.12.93 1.600.000 Đặt mua
4 Sim năm sinh Vinaphone 0888.04.10.93 1.600.000 Đặt mua
5 Sim năm sinh Mobifone 0768.60.1993 1.180.000 Đặt mua
6 Sim năm sinh Mobifone 0797.71.1993 1.830.000 Đặt mua
7 Sim năm sinh Mobifone 0769.61.1993 1.830.000 Đặt mua
8 Sim năm sinh Mobifone 0773.71.1993 1.830.000 Đặt mua
9 Sim năm sinh Viettel 0333.05.11.93 1.830.000 Đặt mua
10 Sim năm sinh Vinaphone 0888.28.04.93 1.600.000 Đặt mua
11 Sim năm sinh Vinaphone 0942.16.12.93 1.250.000 Đặt mua
12 Sim năm sinh Vietnamobile 0587.75.1993 810.000 Đặt mua
13 Sim năm sinh Viettel 0966.27.05.93 1.750.000 Đặt mua
14 Sim năm sinh Viettel 0965.23.04.93 1.680.000 Đặt mua
15 Sim năm sinh Vinaphone 0813.24.06.93 770.000 Đặt mua
16 Sim năm sinh Mobifone 0765.77.1993 2.130.000 Đặt mua
17 Sim năm sinh Vinaphone 0914.28.05.93 1.600.000 Đặt mua
18 Sim năm sinh Mobifone 0703.25.1993 1.680.000 Đặt mua
19 Sim năm sinh Vinaphone 0916.02.04.93 1.600.000 Đặt mua
20 Sim năm sinh Vinaphone 0888.05.02.93 1.600.000 Đặt mua
21 Sim năm sinh Mobifone 0784.88.1993 2.130.000 Đặt mua
22 Sim năm sinh Mobifone 0777.81.1993 3.000.000 Đặt mua
23 Sim năm sinh Mobifone 0764.52.1993 1.830.000 Đặt mua
24 Sim năm sinh Mobifone 0786.70.1993 1.180.000 Đặt mua
25 Sim năm sinh Viettel 0974.27.06.93 1.680.000 Đặt mua
26 Sim năm sinh Mobifone 0785.19.1993 1.830.000 Đặt mua
27 Sim năm sinh Vietnamobile 0587.66.1993 810.000 Đặt mua
28 Sim năm sinh Mobifone 0764.08.1993 1.830.000 Đặt mua
29 Sim năm sinh Mobifone 0707.81.1993 2.600.000 Đặt mua
30 Sim năm sinh Mobifone 0938.06.10.93 1.330.000 Đặt mua
31 Sim năm sinh Vinaphone 0918.27.06.93 1.600.000 Đặt mua
32 Sim năm sinh Mobifone 0703.61.1993 1.830.000 Đặt mua
33 Sim năm sinh Viettel 0365.46.1993 1.830.000 Đặt mua
34 Sim năm sinh Mobifone 0764.98.1993 1.830.000 Đặt mua
35 Sim năm sinh Vinaphone 0853.09.09.93 1.330.000 Đặt mua
36 Sim năm sinh Vinaphone 0888.27.02.93 1.600.000 Đặt mua
37 Sim năm sinh Vinaphone 0914.28.06.93 1.600.000 Đặt mua
38 Sim năm sinh Mobifone 0784.34.1993 1.830.000 Đặt mua
39 Sim năm sinh Vinaphone 0914.30.05.93 1.600.000 Đặt mua
40 Sim năm sinh Mobifone 0786.50.1993 1.180.000 Đặt mua