Sim Năm Sinh 1998

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim năm sinh Mobifone 0798.99.1998 4.500.000 Đặt mua
2 Sim năm sinh Viettel 0985.5.9.1998 15.000.000 Đặt mua
3 Sim năm sinh Viettel 0981.3.3.1998 15.000.000 Đặt mua
4 Sim năm sinh Viettel 0968.7.5.1998 11.600.000 Đặt mua
5 Sim năm sinh Viettel 0976.8.8.1998 19.000.000 Đặt mua
6 Sim năm sinh Viettel 0347.35.1998 1.560.000 Đặt mua
7 Sim năm sinh Viettel 0374.5.8.1998 1.750.000 Đặt mua
8 Sim năm sinh Viettel 0365.24.1998 1.630.000 Đặt mua
9 Sim năm sinh Viettel 036.27.5.1998 4.200.000 Đặt mua
10 Sim năm sinh Viettel 086.27.5.1998 5.600.000 Đặt mua
11 Sim năm sinh Viettel 086.24.9.1998 5.600.000 Đặt mua
12 Sim năm sinh Viettel 086.285.1998 5.600.000 Đặt mua
13 Sim năm sinh Viettel 086.291.1998 5.600.000 Đặt mua
14 Sim năm sinh Viettel 086.207.1998 5.600.000 Đặt mua
15 Sim năm sinh Viettel 086.23.7.1998 5.600.000 Đặt mua
16 Sim năm sinh Viettel 086.29.4.1998 5.600.000 Đặt mua
17 Sim năm sinh Viettel 086.27.1.1998 5.600.000 Đặt mua
18 Sim năm sinh Viettel 086.24.7.1998 5.600.000 Đặt mua
19 Sim năm sinh Viettel 0866.09.1998 5.100.000 Đặt mua
20 Sim năm sinh Viettel 0388.5.4.1998 1.750.000 Đặt mua
21 Sim năm sinh Viettel 03.4944.1998 1.750.000 Đặt mua
22 Sim năm sinh Viettel 086.5.04.1998 4.100.000 Đặt mua
23 Sim năm sinh Viettel 0866.03.1998 5.100.000 Đặt mua
24 Sim năm sinh Viettel 035.909.1998 4.500.000 Đặt mua
25 Sim năm sinh Viettel 086.283.1998 5.600.000 Đặt mua
26 Sim năm sinh Viettel 0395.7.4.1998 1.830.000 Đặt mua
27 Sim năm sinh Viettel 086.25.4.1998 5.600.000 Đặt mua
28 Sim năm sinh Viettel 037.31.7.1998 3.350.000 Đặt mua
29 Sim năm sinh Viettel 0344.5.3.1998 1.210.000 Đặt mua
30 Sim năm sinh Viettel 08.6263.1998 6.500.000 Đặt mua
31 Sim năm sinh Viettel 0395.4.1.1998 1.560.000 Đặt mua
32 Sim năm sinh Viettel 035.278.1998 3.900.000 Đặt mua
33 Sim năm sinh Viettel 086.5.09.1998 5.100.000 Đặt mua
34 Sim năm sinh Viettel 086.245.1998 5.500.000 Đặt mua
35 Sim năm sinh Viettel 086.238.1998 5.600.000 Đặt mua
36 Sim năm sinh Viettel 086.9.10.1998 5.600.000 Đặt mua
37 Sim năm sinh Viettel 086.21.4.1998 5.600.000 Đặt mua
38 Sim năm sinh Viettel 0356.1.4.1998 1.860.000 Đặt mua
39 Sim năm sinh Viettel 03.7677.1998 2.130.000 Đặt mua
40 Sim năm sinh Viettel 086.213.1998 5.600.000 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1998 : 5eb32633e35f7369efb5603d384acbf8