Sim Năm Sinh 1999

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim năm sinh Viettel 0986.11.11.99 77.000.000 Đặt mua
2 Sim năm sinh Mobifone 090.81.81.999 99.000.000 Đặt mua
3 Sim năm sinh Mobifone 0767.1111.99 13.000.000 Đặt mua
4 Sim năm sinh Viettel 0346.07.1199 1.680.000 Đặt mua
5 Sim năm sinh Mobifone 0786.28.11.99 1.250.000 Đặt mua
6 Sim năm sinh Vinaphone 0942.19.08.99 1.600.000 Đặt mua
7 Sim năm sinh Vinaphone 0827.411.999 8.000.000 Đặt mua
8 Sim năm sinh Viettel 0345.31.1199 1.830.000 Đặt mua
9 Sim năm sinh Viettel 0343.08.1199 1.830.000 Đặt mua
10 Sim năm sinh Viettel 0398.26.08.99 1.100.000 Đặt mua
11 Sim năm sinh Vinaphone 0836.1111.99 13.000.000 Đặt mua
12 Sim năm sinh Viettel 0373.441.999 6.000.000 Đặt mua
13 Sim năm sinh Viettel 0358.0303.99 1.330.000 Đặt mua
14 Sim năm sinh Vinaphone 0942.18.08.99 1.600.000 Đặt mua
15 Sim năm sinh Vinaphone 0943.28.04.99 1.600.000 Đặt mua
16 Sim năm sinh Mobifone 0779.661.999 8.000.000 Đặt mua
17 Sim năm sinh Vinaphone 0914.28.04.99 1.600.000 Đặt mua
18 Sim năm sinh Vinaphone 0946.20.05.99 1.250.000 Đặt mua
19 Sim năm sinh Mobifone 0784.651.999 5.500.000 Đặt mua
20 Sim năm sinh Mobifone 0938.27.11.99 4.000.000 Đặt mua
21 Sim năm sinh Vinaphone 0914.09.12.99 1.600.000 Đặt mua
22 Sim năm sinh Viettel 0358.31.1199 1.680.000 Đặt mua
23 Sim năm sinh Viettel 0386.31.1199 1.680.000 Đặt mua
24 Sim năm sinh Viettel 0373.070.999 8.000.000 Đặt mua
25 Sim năm sinh Mobifone 0775.08.11.99 1.830.000 Đặt mua
26 Sim năm sinh Mobifone 0784.201.999 5.500.000 Đặt mua
27 Sim năm sinh Vinaphone 0914.24.10.99 1.600.000 Đặt mua
28 Sim năm sinh Vinaphone 0943.22.06.99 1.600.000 Đặt mua
29 Sim năm sinh Viettel 0328.29.05.99 1.100.000 Đặt mua
30 Sim năm sinh Vinaphone 0942.16.08.99 1.600.000 Đặt mua
31 Sim năm sinh Viettel 0346.02.1199 1.830.000 Đặt mua
32 Sim năm sinh Vinaphone 0946.28.08.99 1.600.000 Đặt mua
33 Sim năm sinh Mobifone 0937.24.11.99 4.000.000 Đặt mua
34 Sim năm sinh Mobifone 0777.141.999 10.000.000 Đặt mua
35 Sim năm sinh Viettel 0336.25.01.99 1.100.000 Đặt mua
36 Sim năm sinh Mobifone 0797.170.999 5.500.000 Đặt mua
37 Sim năm sinh Viettel 0343.15.1199 1.830.000 Đặt mua
38 Sim năm sinh Mobifone 0931.15.11.99 4.500.000 Đặt mua
39 Sim năm sinh Mobifone 0769.87.1999 5.700.000 Đặt mua
40 Sim năm sinh Mobifone 0707.020.999 11.000.000 Đặt mua