Sim Năm Sinh 2001

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim năm sinh Mobifone 0784.11.1001 800.000 Đặt mua
2 Sim năm sinh Mobifone 079.222.1001 1.300.000 Đặt mua
3 Sim năm sinh Vinaphone 0947.09.07.01 1.250.000 Đặt mua
4 Sim năm sinh Mobifone 0786.01.07.01 980.000 Đặt mua
5 Sim năm sinh Mobifone 0796.101.101 7.000.000 Đặt mua
6 Sim năm sinh Mobifone 0785.87.2001 1.830.000 Đặt mua
7 Sim năm sinh Viettel 0394.54.2001 1.830.000 Đặt mua
8 Sim năm sinh Mobifone 0786.01.01.01 30.000.000 Đặt mua
9 Sim năm sinh Vinaphone 0944.29.01.01 1.250.000 Đặt mua
10 Sim năm sinh Mobifone 0774.65.2001 1.830.000 Đặt mua
11 Sim năm sinh Viettel 0369.75.2001 1.830.000 Đặt mua
12 Sim năm sinh Vinaphone 0838.27.03.01 910.000 Đặt mua
13 Sim năm sinh Vietnamobile 0564.11.2001 810.000 Đặt mua
14 Sim năm sinh Mobifone 0767.03.1001 1.330.000 Đặt mua
15 Sim năm sinh Vietnamobile 0583.81.2001 810.000 Đặt mua
16 Sim năm sinh Mobifone 0704.41.2001 1.830.000 Đặt mua
17 Sim năm sinh Mobifone 0775.02.01.01 1.100.000 Đặt mua
18 Sim năm sinh Viettel 0974.06.01.01 2.800.000 Đặt mua
19 Sim năm sinh Mobifone 0796.06.06.01 980.000 Đặt mua
20 Sim năm sinh Mobifone 0777.95.2001 3.000.000 Đặt mua
21 Sim năm sinh Viettel 0346.69.2001 1.830.000 Đặt mua
22 Sim năm sinh Mobifone 0765.71.2001 1.830.000 Đặt mua
23 Sim năm sinh Mobifone 0769.80.2001 1.180.000 Đặt mua
24 Sim năm sinh Viettel 0385.79.2001 2.130.000 Đặt mua
25 Sim năm sinh Mobifone 0786.04.0101 1.100.000 Đặt mua
26 Sim năm sinh Mobifone 0779.73.2001 2.130.000 Đặt mua
27 Sim năm sinh Vinaphone 0944.25.10.01 1.250.000 Đặt mua
28 Sim năm sinh Viettel 0357.52.2001 1.830.000 Đặt mua
29 Sim năm sinh Vinaphone 0824.14.1001 1.680.000 Đặt mua
30 Sim năm sinh Mobifone 0765.86.2001 2.130.000 Đặt mua
31 Sim năm sinh Mobifone 0707.32.2001 2.600.000 Đặt mua
32 Sim năm sinh Mobifone 0708.89.2001 2.130.000 Đặt mua
33 Sim năm sinh Viettel 0978.46.2001 2.600.000 Đặt mua
34 Sim năm sinh Vietnamobile 0566.42.2001 810.000 Đặt mua
35 Sim năm sinh Mobifone 0934.09.01.01 2.500.000 Đặt mua
36 Sim năm sinh Mobifone 0769.60.2001 1.180.000 Đặt mua
37 Sim năm sinh Mobifone 0707.81.2001 2.600.000 Đặt mua
38 Sim năm sinh Viettel 0377.04.0101 1.100.000 Đặt mua
39 Sim năm sinh Mobifone 0704.101.101 7.000.000 Đặt mua
40 Sim năm sinh Viettel 0365.46.2001 1.830.000 Đặt mua