Sim Năm Sinh 2003

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim năm sinh Viettel 0971.14.0303 3.690.000 Đặt mua
2 Sim năm sinh Mobifone 079.222.0303 1.900.000 Đặt mua
3 Sim năm sinh Viettel 0961.15.0303 1.600.000 Đặt mua
4 Sim năm sinh Viettel 096.111.0303 4.500.000 Đặt mua
5 Sim năm sinh Viettel 097.123.0303 6.090.000 Đặt mua
6 Sim năm sinh Viettel 097.111.0303 4.500.000 Đặt mua
7 Sim năm sinh Viettel 0399.37.2003 1.830.000 Đặt mua
8 Sim năm sinh Mobifone 0773.07.02.03 1.100.000 Đặt mua
9 Sim năm sinh Viettel 0399.31.2003 1.830.000 Đặt mua
10 Sim năm sinh Viettel 0974.09.05.03 1.100.000 Đặt mua
11 Sim năm sinh Vinaphone 0833.15.05.03 910.000 Đặt mua
12 Sim năm sinh Vinaphone 0916.10.03.03 1.600.000 Đặt mua
13 Sim năm sinh Mobifone 0934.01.03.03 2.600.000 Đặt mua
14 Sim năm sinh Mobifone 0708.76.2003 2.130.000 Đặt mua
15 Sim năm sinh Mobifone 0707.85.2003 2.600.000 Đặt mua
16 Sim năm sinh Vinaphone 0857.10.12.03 770.000 Đặt mua
17 Sim năm sinh Mobifone 0785.94.2003 1.830.000 Đặt mua
18 Sim năm sinh Mobifone 0786.28.03.03 1.100.000 Đặt mua
19 Sim năm sinh Mobifone 0792.27.2003 1.830.000 Đặt mua
20 Sim năm sinh Mobifone 0786.01.02.03 5.000.000 Đặt mua
21 Sim năm sinh Mobifone 0934.11.03.03 2.600.000 Đặt mua
22 Sim năm sinh Mobifone 0774.18.2003 1.830.000 Đặt mua
23 Sim năm sinh Viettel 0379.19.2003 1.830.000 Đặt mua
24 Sim năm sinh Mobifone 0775.02.03.03 1.330.000 Đặt mua
25 Sim năm sinh Mobifone 0777.06.03.03 2.280.000 Đặt mua
26 Sim năm sinh Mobifone 0707.32.2003 2.600.000 Đặt mua
27 Sim năm sinh Vinaphone 0832.05.05.03 770.000 Đặt mua
28 Sim năm sinh Viettel 0387.22.2003 2.130.000 Đặt mua
29 Sim năm sinh Vinaphone 0888.04.12.03 840.000 Đặt mua
30 Sim năm sinh Mobifone 0704.41.2003 1.830.000 Đặt mua
31 Sim năm sinh Mobifone 0765.81.2003 1.830.000 Đặt mua
32 Sim năm sinh Viettel 0377.01.0303 1.330.000 Đặt mua
33 Sim năm sinh Mobifone 0934.09.04.03 1.100.000 Đặt mua
34 Sim năm sinh Mobifone 0769.62.2003 1.830.000 Đặt mua
35 Sim năm sinh Vinaphone 0853.07.07.03 980.000 Đặt mua
36 Sim năm sinh Mobifone 0707.81.2003 2.600.000 Đặt mua
37 Sim năm sinh Vinaphone 0857.06.07.03 770.000 Đặt mua
38 Sim năm sinh Vinaphone 0945.18.03.03 1.250.000 Đặt mua
39 Sim năm sinh Vinaphone 0914.23.05.03 1.100.000 Đặt mua
40 Sim năm sinh Vinaphone 0945.09.07.03 1.250.000 Đặt mua