Sim Năm Sinh 2008

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim năm sinh Mobifone 0798.85.2008 1.830.000 Đặt mua
2 Sim năm sinh Vinaphone 0839.08.05.08 980.000 Đặt mua
3 Sim năm sinh Mobifone 093.24.2.2008 3.500.000 Đặt mua
4 Sim năm sinh Vietnamobile 0583.56.2008 810.000 Đặt mua
5 Sim năm sinh Mobifone 0931.17.08.08 2.600.000 Đặt mua
6 Sim năm sinh Viettel 0354.04.2008 1.830.000 Đặt mua
7 Sim năm sinh Mobifone 0703.56.2008 1.830.000 Đặt mua
8 Sim năm sinh Mobifone 0769.63.2008 1.830.000 Đặt mua
9 Sim năm sinh Mobifone 0774.17.2008 1.830.000 Đặt mua
10 Sim năm sinh Viettel 0328.20.03.08 980.000 Đặt mua
11 Sim năm sinh Mobifone 0777.06.07.08 14.000.000 Đặt mua
12 Sim năm sinh Mobifone 0707.87.2008 2.600.000 Đặt mua
13 Sim năm sinh Viettel 0384.25.2008 1.830.000 Đặt mua
14 Sim năm sinh Mobifone 0797.47.2008 1.830.000 Đặt mua
15 Sim năm sinh Mobifone 0797.17.08.08 1.330.000 Đặt mua
16 Sim năm sinh Mobifone 0797.08.08.08 40.000.000 Đặt mua
17 Sim năm sinh Mobifone 09.3113.08.08 4.500.000 Đặt mua
18 Sim năm sinh Mobifone 0777.06.08.08 2.700.000 Đặt mua
19 Sim năm sinh Vinaphone 0827.97.2008 1.830.000 Đặt mua
20 Sim năm sinh Mobifone 0775.02.01.08 1.100.000 Đặt mua
21 Sim năm sinh Mobifone 0778.05.05.08 980.000 Đặt mua
22 Sim năm sinh Mobifone 0932.55.2008 2.500.000 Đặt mua
23 Sim năm sinh Mobifone 0772.06.07.08 5.800.000 Đặt mua
24 Sim năm sinh Mobifone 0765.71.2008 1.830.000 Đặt mua
25 Sim năm sinh Vinaphone 0949.34.2008 2.280.000 Đặt mua
26 Sim năm sinh Mobifone 0794.08.09.08 1.180.000 Đặt mua
27 Sim năm sinh Mobifone 0794.08.04.08 980.000 Đặt mua
28 Sim năm sinh Viettel 0335.27.01.08 980.000 Đặt mua
29 Sim năm sinh Mobifone 0777.02.08.08 2.280.000 Đặt mua
30 Sim năm sinh Mobifone 0775.02.08.08 1.330.000 Đặt mua
31 Sim năm sinh Mobifone 0708.76.2008 2.130.000 Đặt mua
32 Sim năm sinh Viettel 0375.31.2008 1.830.000 Đặt mua
33 Sim năm sinh Mobifone 0769.80.2008 1.180.000 Đặt mua
34 Sim năm sinh Vinaphone 0837.08.09.08 770.000 Đặt mua
35 Sim năm sinh Vinaphone 0889.02.11.08 910.000 Đặt mua
36 Sim năm sinh Vinaphone 0853.07.0808 1.330.000 Đặt mua
37 Sim năm sinh Viettel 0348.11.2008 2.130.000 Đặt mua
38 Sim năm sinh Viettel 0359.76.2008 1.830.000 Đặt mua
39 Sim năm sinh Mobifone 0785.96.2008 1.830.000 Đặt mua
40 Sim năm sinh Viettel 0374.32.2008 1.830.000 Đặt mua