Sim Năm Sinh 2008

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim năm sinh Viettel 0335.73.2008 1.100.000 Đặt mua
2 Sim năm sinh Viettel 0387.43.2008 1.100.000 Đặt mua
3 Sim năm sinh Viettel 0326.64.2008 910.000 Đặt mua
4 Sim năm sinh Viettel 035.23.9.2008 2.500.000 Đặt mua
5 Sim năm sinh Viettel 0335.32.2008 1.100.000 Đặt mua
6 Sim năm sinh Viettel 0359.7.1.2008 980.000 Đặt mua
7 Sim năm sinh Viettel 036.29.4.2008 2.280.000 Đặt mua
8 Sim năm sinh Viettel 0375.4.9.2008 950.000 Đặt mua
9 Sim năm sinh Viettel 096.272.2008 5.600.000 Đặt mua
10 Sim năm sinh Viettel 035.26.7.2008 2.280.000 Đặt mua
11 Sim năm sinh Viettel 097.215.2008 5.400.000 Đặt mua
12 Sim năm sinh Viettel 097.137.2008 6.500.000 Đặt mua
13 Sim năm sinh Viettel 03.77.4.9.2008 2.050.000 Đặt mua
14 Sim năm sinh Viettel 0387.16.2008 1.140.000 Đặt mua
15 Sim năm sinh Viettel 0355.27.2008 1.100.000 Đặt mua
16 Sim năm sinh Viettel 0375.82.2008 1.210.000 Đặt mua
17 Sim năm sinh Viettel 0363.37.2008 1.250.000 Đặt mua
18 Sim năm sinh Viettel 0345.7.3.2008 1.750.000 Đặt mua
19 Sim năm sinh Viettel 097.145.2008 5.600.000 Đặt mua
20 Sim năm sinh Viettel 0396.43.2008 1.100.000 Đặt mua
21 Sim năm sinh Viettel 0346.76.2008 1.330.000 Đặt mua
22 Sim năm sinh Viettel 0378.27.2008 1.100.000 Đặt mua
23 Sim năm sinh Viettel 0349.7.6.2008 1.100.000 Đặt mua
24 Sim năm sinh Viettel 039.26.4.2008 2.130.000 Đặt mua
25 Sim năm sinh Viettel 0374.2.9.2008 1.140.000 Đặt mua
26 Sim năm sinh Viettel 0374.82.2008 1.100.000 Đặt mua
27 Sim năm sinh Viettel 0383.81.2008 1.630.000 Đặt mua
28 Sim năm sinh Viettel 0335.71.2008 970.000 Đặt mua
29 Sim năm sinh Viettel 03.87.87.2008 2.600.000 Đặt mua
30 Sim năm sinh Viettel 0365.94.2008 1.100.000 Đặt mua
31 Sim năm sinh Viettel 0396.4.9.2008 950.000 Đặt mua
32 Sim năm sinh Viettel 0373.86.2008 1.830.000 Đặt mua
33 Sim năm sinh Viettel 0354.71.2008 900.000 Đặt mua
34 Sim năm sinh Viettel 0344.76.2008 1.330.000 Đặt mua
35 Sim năm sinh Viettel 0343.59.2008 1.750.000 Đặt mua
36 Sim năm sinh Viettel 0397.58.2008 1.250.000 Đặt mua
37 Sim năm sinh Viettel 0346.37.2008 1.100.000 Đặt mua
38 Sim năm sinh Viettel 0345.21.2008 2.130.000 Đặt mua
39 Sim năm sinh Viettel 033.25.9.2008 2.550.000 Đặt mua
40 Sim năm sinh Viettel 0374.43.2008 1.100.000 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2008 : f264e07909e6a9608a3ce2dda307894b