Sim Năm Sinh 2012

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim năm sinh Mobifone 0784.11.1212 1.200.000 Đặt mua
2 Sim năm sinh Vinaphone 0813.26.08.12 770.000 Đặt mua
3 Sim năm sinh Mobifone 0931.17.12.12 2.600.000 Đặt mua
4 Sim năm sinh Viettel 0365.29.2012 1.830.000 Đặt mua
5 Sim năm sinh Vinaphone 0828.19.09.12 910.000 Đặt mua
6 Sim năm sinh Mobifone 0934.07.12.12 2.280.000 Đặt mua
7 Sim năm sinh Mobifone 0909.37.2012 5.000.000 Đặt mua
8 Sim năm sinh Mobifone 0786.10.11.12 5.800.000 Đặt mua
9 Sim năm sinh Vinaphone 0888.23.02.12 840.000 Đặt mua
10 Sim năm sinh Vinaphone 0857.28.06.12 770.000 Đặt mua
11 Sim năm sinh Vinaphone 0848.17.02.12 840.000 Đặt mua
12 Sim năm sinh Vinaphone 0813.27.06.12 770.000 Đặt mua
13 Sim năm sinh Mobifone 0773.17.08.12 1.100.000 Đặt mua
14 Sim năm sinh Mobifone 0773.02.12.12 1.600.000 Đặt mua
15 Sim năm sinh Mobifone 0784.73.2012 1.830.000 Đặt mua
16 Sim năm sinh Mobifone 0764.99.2012 2.130.000 Đặt mua
17 Sim năm sinh Viettel 0335.12.12.12 45.000.000 Đặt mua
18 Sim năm sinh Mobifone 070.73.11112 2.130.000 Đặt mua
19 Sim năm sinh Mobifone 0786.012.012 16.000.000 Đặt mua
20 Sim năm sinh Mobifone 0786.28.12.12 1.100.000 Đặt mua
21 Sim năm sinh Vinaphone 0853.10.11.12 3.300.000 Đặt mua
22 Sim năm sinh Viettel 0343.58.2012 1.830.000 Đặt mua
23 Sim năm sinh Mobifone 0707.33.2012 3.300.000 Đặt mua
24 Sim năm sinh Mobifone 0773.021.012 770.000 Đặt mua
25 Sim năm sinh Viettel 0387.22.2012 2.130.000 Đặt mua
26 Sim năm sinh Vinaphone 0888.16.09.12 840.000 Đặt mua
27 Sim năm sinh Mobifone 0764.012.012 16.000.000 Đặt mua
28 Sim năm sinh Mobifone 0775.02.02.12 1.100.000 Đặt mua
29 Sim năm sinh Vinaphone 0846.22.03.12 770.000 Đặt mua
30 Sim năm sinh Viettel 0369.74.2012 1.830.000 Đặt mua
31 Sim năm sinh Viettel 0377.04.1212 980.000 Đặt mua
32 Sim năm sinh Vinaphone 0889.08.09.12 910.000 Đặt mua
33 Sim năm sinh Mobifone 0797.00.2012 1.830.000 Đặt mua
34 Sim năm sinh Mobifone 0792.75.2012 1.287.500 Đặt mua
35 Sim năm sinh Mobifone 0797.65.2012 1.287.500 Đặt mua
36 Sim năm sinh Mobifone 0931.26.06.12 1.000.000 Đặt mua
37 Sim năm sinh Mobifone 0794.40.2012 875.000 Đặt mua
38 Sim năm sinh Mobifone 0933.08.1112 1.450.000 Đặt mua
39 Sim năm sinh Mobifone 0786.46.2012 1.287.500 Đặt mua
40 Sim năm sinh Mobifone 0783.36.2012 1.287.500 Đặt mua