Sim Năm Sinh 2018

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim năm sinh Mobifone 0703.110.118 1.500.000 Đặt mua
2 Sim năm sinh Viettel 0372.30.01.18 850.000 Đặt mua
3 Sim năm sinh Vinaphone 0833.23.05.18 910.000 Đặt mua
4 Sim năm sinh Vinaphone 0857.19.04.18 770.000 Đặt mua
5 Sim năm sinh Vinaphone 0828.09.06.18 910.000 Đặt mua
6 Sim năm sinh Vinaphone 0846.07.04.18 770.000 Đặt mua
7 Sim năm sinh Vinaphone 0813.26.09.18 770.000 Đặt mua
8 Sim năm sinh Vinaphone 0889.08.03.18 910.000 Đặt mua
9 Sim năm sinh Vinaphone 0845.24.10.18 770.000 Đặt mua
10 Sim năm sinh Vinaphone 0828.17.02.18 910.000 Đặt mua
11 Sim năm sinh Vinaphone 0836.28.03.18 770.000 Đặt mua
12 Sim năm sinh Vinaphone 0888.39.2018 1.830.000 Đặt mua
13 Sim năm sinh Vinaphone 0848.19.06.18 840.000 Đặt mua
14 Sim năm sinh Vinaphone 0889.08.06.18 910.000 Đặt mua
15 Sim năm sinh Vinaphone 0846.22.07.18 770.000 Đặt mua
16 Sim năm sinh Mobifone 0786.28.08.18 1.100.000 Đặt mua
17 Sim năm sinh Vinaphone 0943.0912.18 810.000 Đặt mua
18 Sim năm sinh Vinaphone 0911.24.02.18 1.180.000 Đặt mua
19 Sim năm sinh Vinaphone 0948.0912.18 810.000 Đặt mua
20 Sim năm sinh Mobifone 0908.25.06.18 1.015.000 Đặt mua
21 Sim năm sinh Mobifone 0908.872.018 1.500.000 Đặt mua
22 Sim năm sinh Mobifone 0931.29.03.18 1.100.000 Đặt mua
23 Sim năm sinh Mobifone 0797.18.2018 1.750.000 Đặt mua
24 Sim năm sinh Mobifone 0785.18.2018 1.750.000 Đặt mua
25 Sim năm sinh Mobifone 0931.26.04.18 945.000 Đặt mua
26 Sim năm sinh Mobifone 0937.25.10.18 1.100.000 Đặt mua
27 Sim năm sinh Mobifone 0937.96.2018 1.250.000 Đặt mua
28 Sim năm sinh Mobifone 0908.26.04.18 1.000.000 Đặt mua
29 Sim năm sinh Mobifone 0937.18.10.18 3.000.000 Đặt mua
30 Sim năm sinh Mobifone 0937.26.03.18 1.015.000 Đặt mua
31 Sim năm sinh Mobifone 0937.14.05.18 1.100.000 Đặt mua
32 Sim năm sinh Mobifone 0901.20.03.18 945.000 Đặt mua
33 Sim năm sinh Mobifone 0908.03.07.18 1.650.000 Đặt mua
34 Sim năm sinh Mobifone 0933.10.05.18 1.015.000 Đặt mua
35 Sim năm sinh Mobifone 0937.27.09.18 950.000 Đặt mua
36 Sim năm sinh Mobifone 0908.10.02.18 1.100.000 Đặt mua
37 Sim năm sinh Mobifone 0933.19.01.18 950.000 Đặt mua
38 Sim năm sinh Mobifone 0901.25.07.18 1.200.000 Đặt mua
39 Sim năm sinh Mobifone 0901.29.05.18 950.000 Đặt mua
40 Sim năm sinh Mobifone 0908.12.05.18 1.175.000 Đặt mua