Sim Năm Sinh 2018

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim năm sinh Viettel 0374.99.2018 980.000 Đặt mua
2 Sim năm sinh Viettel 035.4.08.2018 860.000 Đặt mua
3 Sim năm sinh Viettel 098.217.2018 5.600.000 Đặt mua
4 Sim năm sinh Viettel 0368.4.7.2018 1.100.000 Đặt mua
5 Sim năm sinh Viettel 0374.31.2018 900.000 Đặt mua
6 Sim năm sinh Viettel 039.5.02.2018 1.250.000 Đặt mua
7 Sim năm sinh Viettel 0356.89.2018 1.210.000 Đặt mua
8 Sim năm sinh Viettel 035.330.2018 840.000 Đặt mua
9 Sim năm sinh Viettel 0388.51.2018 1.630.000 Đặt mua
10 Sim năm sinh Viettel 0388.07.2018 1.170.000 Đặt mua
11 Sim năm sinh Viettel 0365.60.2018 860.000 Đặt mua
12 Sim năm sinh Viettel 033.5.03.2018 1.100.000 Đặt mua
13 Sim năm sinh Viettel 0398.97.2018 1.330.000 Đặt mua
14 Sim năm sinh Viettel 0368.65.2018 1.100.000 Đặt mua
15 Sim năm sinh Viettel 0389.30.2018 860.000 Đặt mua
16 Sim năm sinh Viettel 0965.5.3.2018 2.280.000 Đặt mua
17 Sim năm sinh Viettel 0393.74.2018 1.140.000 Đặt mua
18 Sim năm sinh Viettel 036.230.2018 860.000 Đặt mua
19 Sim năm sinh Viettel 0353.4.9.2018 900.000 Đặt mua
20 Sim năm sinh Viettel 0963.5.4.2018 2.550.000 Đặt mua
21 Sim năm sinh Viettel 0358.96.2018 1.560.000 Đặt mua
22 Sim năm sinh Viettel 0359.77.2018 1.140.000 Đặt mua
23 Sim năm sinh Viettel 0359.85.2018 1.250.000 Đặt mua
24 Sim năm sinh Viettel 033.272.2018 2.280.000 Đặt mua
25 Sim năm sinh Viettel 0393.41.2018 900.000 Đặt mua
26 Sim năm sinh Viettel 0377.51.2018 900.000 Đặt mua
27 Sim năm sinh Viettel 0348.24.2018 900.000 Đặt mua
28 Sim năm sinh Viettel 0359.7.5.2018 880.000 Đặt mua
29 Sim năm sinh Viettel 098.144.2018 5.600.000 Đặt mua
30 Sim năm sinh Viettel 0399.31.2018 1.100.000 Đặt mua
31 Sim năm sinh Viettel 0335.16.2018 900.000 Đặt mua
32 Sim năm sinh Viettel 0327.88.2018 1.100.000 Đặt mua
33 Sim năm sinh Viettel 0344.60.2018 750.000 Đặt mua
34 Sim năm sinh Viettel 0965.8.4.2018 2.310.000 Đặt mua
35 Sim năm sinh Viettel 0368.50.2018 900.000 Đặt mua
36 Sim năm sinh Viettel 0397.25.2018 810.000 Đặt mua
37 Sim năm sinh Viettel 034.373.2018 860.000 Đặt mua
38 Sim năm sinh Viettel 0354.2.1.2018 980.000 Đặt mua
39 Sim năm sinh Viettel 0359.55.2018 2.280.000 Đặt mua
40 Sim năm sinh Viettel 0359.42.2018 900.000 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2018 : 88a3d5dd7d94ccacdce311285a7054a7