Sim Năm Sinh 2019

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim năm sinh Viettel 03535.9.2019 1.250.000 Đặt mua
2 Sim năm sinh Viettel 0364.70.2019 740.000 Đặt mua
3 Sim năm sinh Viettel 0961.09.2019 5.200.000 Đặt mua
4 Sim năm sinh Viettel 0399.38.2019 1.630.000 Đặt mua
5 Sim năm sinh Viettel 0335.80.2019 880.000 Đặt mua
6 Sim năm sinh Viettel 0337.35.2019 900.000 Đặt mua
7 Sim năm sinh Viettel 0328.50.2019 1.100.000 Đặt mua
8 Sim năm sinh Viettel 097.238.2019 4.000.000 Đặt mua
9 Sim năm sinh Viettel 0395.90.2019 1.100.000 Đặt mua
10 Sim năm sinh Viettel 0384.55.2019 980.000 Đặt mua
11 Sim năm sinh Viettel 0358.4.9.2019 1.100.000 Đặt mua
12 Sim năm sinh Viettel 03.6226.2019 2.280.000 Đặt mua
13 Sim năm sinh Viettel 0389.222019 1.630.000 Đặt mua
14 Sim năm sinh Viettel 0362.33.2019 2.280.000 Đặt mua
15 Sim năm sinh Viettel 0969.7.4.2019 3.050.000 Đặt mua
16 Sim năm sinh Viettel 0397.90.2019 840.000 Đặt mua
17 Sim năm sinh Viettel 0344.80.2019 840.000 Đặt mua
18 Sim năm sinh Viettel 0974.96.2019 2.280.000 Đặt mua
19 Sim năm sinh Viettel 0383.55.2019 1.330.000 Đặt mua
20 Sim năm sinh Viettel 0328.96.2019 1.100.000 Đặt mua
21 Sim năm sinh Viettel 035.224.2019 2.280.000 Đặt mua
22 Sim năm sinh Viettel 096.232.2019 5.600.000 Đặt mua
23 Sim năm sinh Viettel 0369.38.2019 1.630.000 Đặt mua
24 Sim năm sinh Viettel 0328.00.2019 900.000 Đặt mua
25 Sim năm sinh Viettel 0398.61.2019 1.100.000 Đặt mua
26 Sim năm sinh Viettel 037.231.2019 2.280.000 Đặt mua
27 Sim năm sinh Viettel 0373.02.2019 1.560.000 Đặt mua
28 Sim năm sinh Viettel 0348.77.2019 1.100.000 Đặt mua
29 Sim năm sinh Viettel 034.968.2019 1.210.000 Đặt mua
30 Sim năm sinh Viettel 0344.90.2019 840.000 Đặt mua
31 Sim năm sinh Viettel 0367.7.2.2019 1.140.000 Đặt mua
32 Sim năm sinh Viettel 0338.5.6.2019 930.000 Đặt mua
33 Sim năm sinh Viettel 0968.1.4.2019 2.550.000 Đặt mua
34 Sim năm sinh Viettel 0387.38.2019 1.100.000 Đặt mua
35 Sim năm sinh Viettel 0965.4.1.2019 2.550.000 Đặt mua
36 Sim năm sinh Viettel 096.15.7.2019 5.500.000 Đặt mua
37 Sim năm sinh Viettel 0379.60.2019 740.000 Đặt mua
38 Sim năm sinh Viettel 098.727.2019 2.550.000 Đặt mua
39 Sim năm sinh Viettel 033.525.2019 1.750.000 Đặt mua
40 Sim năm sinh Viettel 0862.69.2019 2.280.000 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2019 : d50c87557acf42b5ce9c8c491bd7f63f