Sim Taxi 2

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim taxi Viettel 0988.81.81.81 550.000.000 Đặt mua
2 Sim taxi Viettel 0979.81.81.81 560.000.000 Đặt mua
3 Sim taxi Vinaphone 0945.89.89.89 468.000.000 Đặt mua
4 Sim taxi Viettel 09.81.85.85.85 279.000.000 Đặt mua
5 Sim taxi Vinaphone 0946.90.90.90 160.000.000 Đặt mua
6 Sim taxi Mobifone 0909.25.25.25 333.000.000 Đặt mua
7 Sim taxi Vinaphone 0943.38.38.38 210.000.000 Đặt mua
8 Sim taxi Viettel 0964.18.18.18 168.000.000 Đặt mua
9 Sim taxi Mobifone 0702.96.96.96 55.000.000 Đặt mua
10 Sim taxi Mobifone 0786.57.57.57 40.000.000 Đặt mua
11 Sim taxi Mobifone 0793.74.74.74 36.000.000 Đặt mua
12 Sim taxi Mobifone 07.69.60.60.60 45.000.000 Đặt mua
13 Sim taxi Mobifone 0783.59.59.59 70.000.000 Đặt mua
14 Sim taxi Mobifone 0784.65.65.65 40.000.000 Đặt mua
15 Sim taxi Mobifone 0704.57.57.57 40.000.000 Đặt mua
16 Sim taxi Vinaphone 0826.59.59.59 60.000.000 Đặt mua
17 Sim taxi Mobifone 0767.28.28.28 70.000.000 Đặt mua
18 Sim taxi Mobifone 0769.71.71.71 40.000.000 Đặt mua
19 Sim taxi Mobifone 0784.31.31.31 36.000.000 Đặt mua
20 Sim taxi Mobifone 0764.13.13.13 36.000.000 Đặt mua
21 Sim taxi Mobifone 0703.87.87.87 45.000.000 Đặt mua
22 Sim taxi Mobifone 0703.81.81.81 50.000.000 Đặt mua
23 Sim taxi Mobifone 0778.94.94.94 33.000.000 Đặt mua
24 Sim taxi Mobifone 0783.76.76.76 40.000.000 Đặt mua
25 Sim taxi Mobifone 0767.51.51.51 40.000.000 Đặt mua
26 Sim taxi Mobifone 0776.61.61.61 45.000.000 Đặt mua
27 Sim taxi Mobifone 0703.16.16.16 80.000.000 Đặt mua
28 Sim taxi Mobifone 0769.95.95.95 45.000.000 Đặt mua
29 Sim taxi Mobifone 0772.58.58.58 50.000.000 Đặt mua
30 Sim taxi Mobifone 0794.73.73.73 40.000.000 Đặt mua
31 Sim taxi Mobifone 0797.81.81.81 50.000.000 Đặt mua
32 Sim taxi Mobifone 0765.17.17.17 40.000.000 Đặt mua
33 Sim taxi Mobifone 0767.73.73.73 45.000.000 Đặt mua
34 Sim taxi Mobifone 0773.17.17.17 33.000.000 Đặt mua
35 Sim taxi Vinaphone 0946.39.39.39 400.000.000 Đặt mua
36 Sim taxi Viettel 0965.21.21.21 80.000.000 Đặt mua
37 Sim taxi Mobifone 0708.76.76.76 45.000.000 Đặt mua
38 Sim taxi Mobifone 0798.67.67.67 40.000.000 Đặt mua
39 Sim taxi Mobifone 0784.60.60.60 40.000.000 Đặt mua
40 Sim taxi Mobifone 0769.56.56.56 50.000.000 Đặt mua