Sim Taxi 3

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim taxi Vinaphone 0913.779.779 399.000.000 Đặt mua
2 Sim taxi Viettel 0989.773.773 68.000.000 Đặt mua
3 Sim taxi Viettel 0974.789.789 399.000.000 Đặt mua
4 Sim taxi Vinaphone 0944.788.788 62.000.000 Đặt mua
5 Sim taxi Viettel 0986.001.001 68.000.000 Đặt mua
6 Sim taxi Vinaphone 0916.456.456 210.000.000 Đặt mua
7 Sim taxi Viettel 0966.966.966 799.000.000 Đặt mua
8 Sim taxi Vinaphone 0915.993.993 79.000.000 Đặt mua
9 Sim taxi Vinaphone 0832.417.417 5.800.000 Đặt mua
10 Sim taxi Vinaphone 0814.546.546 5.800.000 Đặt mua
11 Sim taxi Mobifone 0769.010.010 7.000.000 Đặt mua
12 Sim taxi Mobifone 0764.699.699 16.000.000 Đặt mua
13 Sim taxi Mobifone 0768.650.650 6.000.000 Đặt mua
14 Sim taxi Mobifone 0797.837.837 10.000.000 Đặt mua
15 Sim taxi Mobifone 0774.325.325 5.800.000 Đặt mua
16 Sim taxi Mobifone 0794.837.837 8.000.000 Đặt mua
17 Sim taxi Mobifone 0786.133.133 13.000.000 Đặt mua
18 Sim taxi Mobifone 0704.566.566 20.000.000 Đặt mua
19 Sim taxi Mobifone 0767.390.390 6.000.000 Đặt mua
20 Sim taxi Mobifone 0797.871.871 5.800.000 Đặt mua
21 Sim taxi Mobifone 0776.524.524 6.000.000 Đặt mua
22 Sim taxi Mobifone 0704.422.422 10.000.000 Đặt mua
23 Sim taxi Vinaphone 0843.602.602 5.800.000 Đặt mua
24 Sim taxi Mobifone 0769.562.562 5.800.000 Đặt mua
25 Sim taxi Mobifone 0765.244.244 8.000.000 Đặt mua
26 Sim taxi Mobifone 0774.381.381 5.800.000 Đặt mua
27 Sim taxi Viettel 0362.384.384 5.800.000 Đặt mua
28 Sim taxi Mobifone 0707.693.693 8.000.000 Đặt mua
29 Sim taxi Mobifone 0707.803.803 7.000.000 Đặt mua
30 Sim taxi Mobifone 0798.484.484 7.000.000 Đặt mua
31 Sim taxi Mobifone 0764.811.811 7.000.000 Đặt mua
32 Sim taxi Mobifone 0798.356.356 11.000.000 Đặt mua
33 Sim taxi Mobifone 0704.424.424 5.500.000 Đặt mua
34 Sim taxi Mobifone 0702.337.337 18.000.000 Đặt mua
35 Sim taxi Mobifone 0797.661.661 11.000.000 Đặt mua
36 Sim taxi Mobifone 0777.140.140 7.000.000 Đặt mua
37 Sim taxi Vinaphone 0844.496.496 8.000.000 Đặt mua
38 Sim taxi Mobifone 0789.705.705 7.000.000 Đặt mua
39 Sim taxi Mobifone 0785.959.959 16.000.000 Đặt mua
40 Sim taxi Mobifone 0798.482.482 5.800.000 Đặt mua